Paul Verhaeghe (1955-) toimii psykoanalyysin professorina ja psykoanalyysin laitoksen johtajana Ghentin yliopistossa Belgiassa. Hän on tullut tunnetuksi ainutlaatuisesta tavastaan analysoida ja yhdistää Sigmund Freudia ja Jacques Lacania sekä osoittaa psykoanalyyttisten teorioiden tärkeys nykyajattelulle. Hänen kirjansa Rakkaus yksinäisyyden aikana yhdistää herkullisesti kaksi usein vastakohtina pidettyä piirrettä: syvällisen, laajan akateemisen oppineisuuden ja nykyajan ilmiöiden purevan kuvaamisen ja analysoinnin. Hilpeät ja kipeätkin arkielämän esimerkit internetrakastajista ja naistenlehtien seksikyselyistä päivänpolttaviin kysymyksiin homoseksuaalisuudesta ja biologian vaikutuksesta ihmisen mielenterveyteen yhtyvät tässä tekstissä eläväksi elämäksi, jota Verhaeghe tarkastelee harvinaisella sujuvuudella valloittava pilke silmäkulmassaan. Yhdistelemällä psykoanalyyttista teoriaa muihin ihmistieteisiin hän porautuu ihmissuhteiden ytimeen tuoden samalla esiin historiallisten muutosten olennaisuuden niin äitiyden, isyyden, rakkauden kuin seksuaalisuudenkin kannalta. Kysymys, jonka Verhaeghe ojentaa lukijalle, kiteytyy kirjan otsikkoon: mitä on rakkaus meidän yksinäisenä aikanamme ja mikä on sen asema tänään.

Rakkaus yksinäisyyden aikana on Paul Verhaeghen ensimmäinen suomeksi käännetty kirja.

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

ISBN-13: 978-952-5538-11-3

ISBN-10: 952-5538-11-7

Apeiron Kirjat, Vantaa 2006

www.apeironkirjat.com

 

Etusivulle