Kaksi nimeä majakkoina käydessämme läpi näkyvän: Monet, Cézanne. Heidän opastuksellaan lähestytään niitä kysymyk­siä, jotka jäivät vielä hämärään esseessä Taide ja teos III, ennen kaikkea kysymystä nautinnon ja totuuden välisestä suhteesta. Ehkä se, mihin ei filosofisen käsitteistön kautta löytynyt jäsennystä, on lähestyttävissä taiteilijoiden töiden ja todistusten kautta. Tämä Taide ja teos -sarjan neljäs osa eroaakin sarjan aikaisemmista osista lähtien liikkeelle tietyistä kokemusta muokanneista singu­laarisista taideprojekteista, joista ensimmäinen saa gravitaationsa valosta, toinen katseesta.

 

Estetiikan dosentti Janne Kurki (FT, LL) on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Taide/teos, Intellektuellin muotokuva ja Taide ja teos III. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esittelyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä, La­planchesta ja Blan­chot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blan­chot’n, Van Hauten ja Verhaeghen kirjoituksia.

 

 

 

ISBN: 978-952-5538-21-2

Apeiron Kirjat, Vantaa 2010

www.apeironkirjat.com

Paino: Multiprint Oy, Helsinki 2010

 

 

Etusivulle