”Yhteiskunnan ja aikuisen mitta onkin siinä, mitä tapahtuu lapsille. Aikuisten keskinäiset suhteet mittaavat aikuisia aikuisuuden mittapuilla, mutta lapsi mittaa aikuista ta­valla, joka on mittaamaton – ja siten yhtä aikaa univer­saali ja ajaton. Tässä suhteessa lapsi on aikuiselle aikui­sen ääretöntä mittaamista. Lapsessa äärettömyys (apei­ron) kosket­taa aikuista. Lapsen aikuiselle asettama vas­tuu on ääretön. Vaikka sitä kuinka jaettaisiin, se pysyy aina yhtä äärettömänä. Silti olisi yleensä kaikkien etu, jos tuota vastuuta voitaisiin jakaa ja ottaa vastaan: siitä ja sitä riittää kyllä kaikille halukkaille. En ole vielä tavannut yhtään lasta, jolla olisi liikaa vastuunsa tuntevia aikuisia elämässään, mutta lukemattomia, joilla on lähellään liian vähän aikuisuutensa kantavia aikuisia. Lapsettomuus voi olla aikuiselle raskas taakka, mutta se ei ole verratta­vissa­kaan lapsen kokemaan aikuisettomuuden taakkaan.”

 

Dosentti Janne Kurki (FT, LL) työskentelee lasten­psykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Taide/teos, Intellektuellin muotokuva ja Hylättyjen salonki. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esit­te­lyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä, La­planchesta ja Blan­chot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blan­chot’n, Van Hauten ja Verhaeghen kirjoi­tuksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

 

ISBN: 978-952-5538-25-0

Etusivulle