Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie? esittelee ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin vuosina 19691970 pitämässään seminaarissa L’envers de la psychanalyse, Psykoanalyysin kääntöpuoli, artikuloimaa diskurssiteoriaa.

 

Kirja rakentuu käytännössä neljästä osasta: 1) Lacanin seminaarista otettujen keskeisten lainausten muodostamasta pitkästä epigrammista, 2) johdannosta ja siihen liittyvästä Lacanin diskurssiteorian viittä peruskäsitettä avaavasta lyhyestä aapisesta, 3) Lacanin seminaarin L’envers de la psychanalyse lähiluennasta sekä näihin liittyvästä 4) Martin Heideggerin vuonna 1955 pitämän luennon Was ist das – die Philosophie? lähiluennasta.

 

Näiden osien kautta lähestytään useita keskeisiä, yhä tänään polttavia kysymyksiä: Mitä on psykoanalyysi? Mitä on filosofia? Entä yliopisto? Minkälaisia diskurssimuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat tosistaan? Mikä on psykoanalyysin ja yliopiston suhde? Entä filosofian ja yliopiston, tai filosofian ja psykoanalyysin? Kenellä on valtaa ja miten? Kenen pussiin pelaamme, kun osallistumme arkeamme strukturoiviin diskursseihin? Mitä on totuus ja missä ja miten se tapahtuu? Mitä tekemistä totuudella on psykoanalyysin, filosofian tai yliopistojen kanssa? Entä kuka on herra, ja missä ja miten hän lymyää? Kenen käskyjä seuraamme, kenen joukoissa seisomme?

 

Kysymyksiä on siis paljon, vastauksia paljon vähemmän, mutta joka tapauksessa Lacanin antamat vähätkin vastaukset hätkähdyttävät, provosoivat ja haastavat ajattelemaan. Mistään kevyesti purtavasta kakunpalasta tässä ei ole kyse.

 

Janne Kurki (dosentti, FT, LL) työskentelee lastenpsykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin julkaissut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhteisöttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Intellektuellin muotokuva, Hylättyjen salonki ja Lapsi - Toinen. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja esittelyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä ja Blanchot’sta sekä kääntänyt mm. Badioun, Žižekin, Rancièren ja Blanchot’n kirjoituksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

ISBN: 978-952-5538-20-5

 

Kirja on sidottu (kovat kannet) ja sisältää 265 sivua.