Palveluja tarjoaa Janne Kurki, jolla

 

- yleislääketieteen erityiskoulutus (Helsingin yliopisto)

- perheterapiakoulutus (ET-taso) 2010-2013 (Suomen Mielenterveysseura)

- filosofian tohtori (Helsingin yliopisto), estetiikan dosentti (Helsingin yliopisto)

- Master of Arts -tutkinto psykoanalyyttisista opinnoista (Sheffieldin yliopisto)

- filosofian ja elämänkatsomustiedon aineenopettajan pätevyys

- lukion rehtorin pätevyys

 

KOULUTUSTAUSTAA

 

* Yleislääketieteen erityiskoulutus, Helsingin yliopisto, 21.6.2011

* Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 31.1.2008

* Master of Arts -tutkinnon valmistuminen 8.7.2003 Sheffieldin yliopistosta arvosanalla Distinction pääaineena ’Psykoanalyyttiset opinnot’

* Väitteleminen filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 15.2.2003 pääaineena estetiikka; filosofian tohtoriksi valmistuminen 8.4.2003; väitöskirjan arvosana magna cum laude approbatur

* Valmistuminen Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi ja filosofian ja elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi 6.10.1998 sekä jatko-opintojen aloittaminen vuonna 1998

* Valmistuminen ylioppilaaksi Mäkelänrinteen lukiosta vuonna 1992

 

JULKAISUJA

 

Artikkelit kansainvälisissä referee-julkaisuissa

 

* ‘The Age of Bartlebies: Lacanian Family Therapy and Refusing Adolescents’, The Sinthome 15 (joulukuu 2014), New York, http://www.lacan.com/symptom15/?p=405

* ‘The Other/Real – Two Paradigms of French Thought during 1955-2005’, Topos 2, 2010, Vilnius, 173-189

* ‘“First to Fight!” Playing Your Identity, Hooking Your Desire and Body’, International Journal of Zizek Studies, 2010, Volume 4, Number 3, 1-18

* ’Heidegger and Lacan – Their Most Important Difference’, Symptom 9, New York, 2008, http://lacan.com/symptom/?p=44, 1-7

* ‘Clinical Experience – The Most Important Difference between Lacan and Žižek?’, International Journal of Zizek Studies, Volume Two, Number Two, 2008, 1-6

* ’The Taste of Dasein – The Arrival of the Letter at the Hour of Truth’, Symptom 6, New York, 2005, http://www.lacan.com/symptom6_articles/thetasteofdasein.html; artikkelin kiinankielinen käännös luettavissa osoitteessa: http://lacan.yo2.cn/articles/taste-of-dasein.html

 

Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa

 

* Ranskaksi: ‘Le communisme de la vérité’, Alain Badiou & Slavoj Žižek (ed.), L’idée du communisme, Volume II, Éditions Lignes, Paris, 2011, 149-167

Saksaksi: ‘Der Kommunismus der Wahrheit: Kant mit Aristoteles’, Alain Badiou/ Slavoj Žižek (ed.), Die Idee des Kommunismus II, Laika Verlag, Hamburg, 2012, 123-138

Turkiksi: ’Hakikat Komünizmi’, Alain Badiou/ Slavoj Žižek (ed.), ’Komünizm Fikri’, Metis, Istanbul, 2012

 

Artikkelit suomalaisissa referee-julkaisuissa

 

* ‘Mitä se on – tämä filosofia?’, niin & näin 1/2014, 55–56

* Lacanin teoria merkitsemisestä ja perheterapia’, Perheterapia 1/2014, 45–56

* ‘Antigone ja hylätyt lapset’, Esitys 4/2013, 4-10

* ’Tahdosta riippumatta’, Perheterapia 1/2013, 15–26

* ’Ruhonjuuritason lacanilaista psykodiagnostiikkaa’, Psykoterapia 2/2012, 170–180, www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/kurki212.htm

* ’Filosofia siirtyy digiaikaan – ja sähköistyy? Miten onnistuu käsitteiden digitalisointi? Empiirinen näkökulma.’, Synteesi 3/2009: 13–27

* ’Psykodiagnostiikka lacanilaisesta näkökulmasta’, Psykoterapia (2008), 27(4): 290–305

* ’Hankala, hankalampi, Butler. Biologia- ja Lacan-kritiikki Hankalassa sukupuolessa’, SQS 01/08, 89-101

* ’Käännös? – Mitä, mihin, miksi ja miten käännetään’, niin & näin 4/2006, Tampere, 21–19

* ‘Filosofia, kieli ja valta – Vastaus Pauli Pylkölle’, niin & näin 2/2006, Tampere

* ’Kääntämisen vapaus – Kysymyksiä filosofian kääntäjän tehtävästä’, niin & näin 4/2005, Tampere

* ’Inhossa enemmän kuin inho – musiikki ja kirja’, Synteesi 5/2005

* ’Lääkärin etiikka’, Lääkärilehti, Suomen lääkäriliitto, Helsinki, 46/2005: 4775–4777

* ‘Alain Badioun totuuden etiikka’, Synteesi 4/2004

* ‘Mitä se on – tämä filosofia? Silmäys filosofiaan’, Synteesi 2/2002, Helsinki

* ‘Savun varjo – Uuno Kailas: Elämä runoutena, runous elämänä’, Synteesi 1/2001, Helsinki

* ‘Olemisen tuulahdus - Heideggerista Lacaniin ja takaisin’, Synteesi 2/1998, Helsinki

 

Artikkelit suomalaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa

 

* ’Tiedostamattoman muisti - Jacques Lacanin teoria tiedostamattomasta ja sen muistista’, Jani Hakkarainen & Mirja Hartimo & Jaana Virta (toim.). Muisti. Acta Philosophica Tamprensia Vol 6., Tampere University Press, 2014, 117–121.

* ’Perheterapiateoriaa à la Alain Badiou’, Helena Niskanen (toim.), Turku Palaa – Perheterapia ja kulttuuri. IV Suomalainen perheterapiakongressi Turussa 15.-17.2012, Suomen Perheterapiayhdistys, Turku 2012, 180-194

* ’Media ideologisena valtakoneistona’, Mika Laakkonen, Suvi Lamminpää, Jarno Malaprade (toim.), Informaatioteknologian filosofia, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi, 2011, 211220

* ’Identiteetti ja media’, Janne Kurki (toim.), Media ja identiteetti, Apeiron Kirjat, 2010

* ’Äänestää, ei äänestä, äänestää… – Kansan edustamisen mahdottomuudesta ja vaaleista poikkeustilana’, Erja Hannula & Ulla Oksanen (toim.), Murtuvat merkit – Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia, Gaudeamus, Helsinki, 2009, 169-186

* ’Ajattelun alussa – Saman ja Toisen välissä Nikomakhoksen etiikan kuudennessa kirjassa’, Jussi Backman & Miika Luoto (toim.), Heidegger – Ajattelun aiheita, niin & näin 23º45-julkaisusarja, 2006, 108–120

* ’Maurice Blanchot filosofian ja kirjallisuuden välissä’, Risto Pitkänen (toim.), Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja, Jyväskylä, 2007, 251–264

* ’Se, mikä viesteissäsi vastustaa tulkintaani – Jean Laplanchen traumateoria’, Harri Veivo (toim.), Vastarinta/resistanssi, Yliopistopaino, Helsinki, 2007, 7489

 

Tieteelliset monografiat

 

* Lacanin diskurssiteoria, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2012

* Lapsi – Toinen, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2011

* Hylättyjen salonki – Taide ja teos IV, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2009

* Taide ja teos III, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2008

* Intellektuellin muotokuva, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2008

* Taide/teos – Radikaaliestetiikan manifesti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2007

* Demokratia – Essee, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2007

* Taideteos, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005

* Yhteisöttömien yhteisö, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005

* Lacan ja kirjallisuus – Poe, Shakespeare, Sofokles, Claudel, Duras ja Joyce, Apeiron Kirjat, Helsinki, 2004

 

Opinnäytteet

 

* Tahdosta riippumatta - Perheterapeuttisen intervention mahdollisuudet tahdosta riippumattomaan lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon otettujen potilaiden ja heidän perheidensä auttamisessa, Suomen Mielenterveysseura, kevät 2013, perheterapeuttikoulutuksen lopputyö

* Continental Philosophy of the 20. Century and Medicine – Looking for Continental Philosophy for Physicians, Syventävien opintojen tutkielma, kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto, 17.10.2007

* Dis-positions: The Structures and Limit Concepts of Articulations of Being in Aristotle, Kant, Heidegger and Lacan, Helsingin yliopisto, 2003, väitöskirja

* The Mediating Couch: Lacan’s Antigone – Between Hegel and Heidegger, University of Sheffield, 2002, MA-dissertation

* Kielen fenomenologiaa ja muutamia kriittisiä hypoteeseja, Helsingin yliopisto, pro gradu, 1996

* Judon filosofiaa, Helsingin yliopisto, teoreettisen filosofian kandidaatintutkielma, 1996

 

Toimitetut teokset

 

* Media ja identiteetti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2010

 

Muita tieteellisiä julkaisuja

 

* ’Tahdosta kiinni?’, Mielenterveys 4/2013, 47

* ’Vastalääke pienisieluisuudelle’, Mielenterveys 1/2013, 12-14

* ’Sokrates’, http://www.apeironkirjat.com/Sokrates.pdf, 2010

* ’Kansa, joka sanoi Ei!’, www.apeironkirjat.com/Kansa_joka_sanoi_Ei.pdf, 2008

* ‘Clinical Exprience – The Most Important Difference between Lacan and Žižek? (Elaborated Longer Version)’, www.apeironkirjat.com/Clinical_Experience.pdf

* ’Suomentajalta’, Maurice Blanchot, Ääretön keskustelu, Apeiron Kirjat, 2008

* ’Viisi teesiä ja antiteesiä nykykaupankäynnistä ja yksilön oikeusturvasta’, www.apeironkirjat.com/viisi_teesia.pdf, 2008

* ’Media ja valta’, T-lehtimiehen vuosikirja 2008, SSSL ry, 2008, 8-17

* ’Skitsofrenian loistokkuus?’, Nuori Voima 6/2007, Helsinki, 2008, 11-13

* ’Media ja valta’, http://www.apeironkirjat.com/Media_ja_valta.pdf, 2007

* ’Žižek, Slavoj’, http://filosofia.fi/node/2411, 2007

* ’Lacan, Jacques Marie’, http://filosofia.fi/node/2427, 2007

* ’Badiou, Alain’, http://filosofia.fi/node/2354, 2007

* ’Monogamian logiikka’, Apeiron Kirjat, 2007, www.apeironkirjat.com/Monogamian_logiikka.pdf

* ’Kritiikin tehtävät’, Mustela.info 3/2007 – Tulkinta ja kritiikki, www.mustekala.info/node/339

* ’Hankala, hankalampi, Butler – Biologia- ja Lacan-kritiikki Hankalassa sukupuolessa’, Apeiron Kirjat, 2007, www.apeironkirjat.com/Hankala_sukupuoli.pdf

* ‘Totuus femme fatalesta? - Slavoj Žižek ja film noirin fantasian lävistäminen David Lynchin Lost Highwayssä’, Apeiron Kirjat, 2006, www.apeironkirjat.com/Totuus_femme_fatalesta.pdf

* ‘Suomentajan esipuhe’, samassa kirjassa kuin käännökseni Paul Verhaeghen kirjasta Rakkaus yksinäisyyden aikana, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2006

* ’Suomentajan esipuhe’, samassa kirjassa kuin käännökseni Philippe Van Hauten & Tomas Geyskensin teoksesta Kielten sekaannus, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005

* ’Philippe Van Haute ja kysymyksiä psykoanalyysista’, samassa kirjassa kuin käännökseni Philippe Van Hauten & Tomas Geyskensin teoksesta Kielten sekaannus, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005

* ’Näyttöön perustuva lääketiede, paradigma ja ”arvot”’, Duodecim 17/2005, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Helsinki, sivut 1858-1859

* ’”Mihin Žižekiä tarvitaan?”’, samassa kirjassa kuin käännökseni Slavoj Žižekin teoksesta Ideologian ylevä objekti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005 (yhdessä Heikki Kujansivun kanssa)

* ‘Käännöksestä’, samassa kirjassa kuin käännökseni Slavoj Žižekin teoksesta Ideologian ylevä objekti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005, (yhdessä Heikki Kujansivun kanssa)

* ‘Toisen ja Saman välissä – Oikeudenmukaisuus ihmistieteissä’, Kulttuurintutkimus 21(2004):3: 2-7

* ‘Slavoj Žižek – Hollywoodista Irakiin ja Marxista Lacaniin, samassa kirjassa kuin käännökseni Slavoj Žižekin teoksesta Welcome to the Desert of the Real!, Apeiron Kirjat, 2004

* ‘Alain Badiou – totuuden militantti’, Apeiron Kirjat, 2004, samassa kirjassa kuin käännökseni Badioun teoksesta L’Ethique

* ‘Maurice Blanchot – Kirjallisuuden ja filosofian, yön ja päivän rajoilla’, Apeiron Kirjat, 2004, samassa kirjassa kuin käännökseni Blanchot’n teoksesta L’arrêt de mort

* ‘Kuolemantuomion epäsymmetria – Kuolema elämässä, elämä kuolemassa’, Apeiron Kirjat, 2004, samassa kirjassa kuin käännökseni Blanchot’n teoksesta L’arrêt de mort

* Opiskelijoiden näkemyksiä aineenopettajakoulutuksesta humanistisessa tiedekunnassa, The Subject Teacher Education Research and Development Unit, Faculty of Arts, University of Helsinki, 2001, http://www.helsinki.fi/hum/tdk/aineope/tutkimus/ona.pdf

 

Kritiikit

 

* ‘Kliinisen silmän historiasta’, Suomen Lääkärilehti 6/2014: 441

* ’Addiktiot elämän tarkoituksena’, Aikuiskasvatus 1/2014: 77–78

* ’Paras suomalainen Heidegger-tutkimus kautta aikain’, Tiede & Edistys 4/2012: 358–363

* ’Filosofi-Foucault ja hiomaton timantti’, Tiede & Edistys 3/2012: 271–274

* ’Perinnöttömien perinteestä’, Tiede & Edistys 4/2011: 337–340

* ’Lännen vastapäätä on itä’, Suomen Lääkärilehti 50–52/2011:3909

* ’Kommunismi ja kana puhuttivat filosofeja – Euroopan huippufilosofit etsivät Berliinissä vaihtoehtoa nykymenolle’, Helsingin Sanomat 30.6.2010, B3

* ’Elämän tiede’, Tiede & Edistys 4/2009: 334–339

* ’Kela jyrähtää’, niin & näin 4/2009

* ’Olipa kerran Oidipus’, Tiede & Edistys 3/2009: 256–260

* ’Psykoosin kielioppi’, Tiede & Edistys 2/09:173–177

* ’Mielen sairaus kokemuksena’, Suomen Lääkärilehti 24/2009:2256-2257

* ’Amerikkalainen anarkistifilosofi puolustaa pätkätyöläisiä – Alain Badiou ja Simon Critchley keskustelevat dvd:llä’, Helsingin Sanomat 11.6.2009, C2

* ’Kallis köyhyys’, Suomen Lääkärilehti 17/2009:1632-1633

* ’Antiikin filosofit mielisairauksista’, Tiede & Edistys 4/08: 326-330, 2009

* ’Masennus sosiaalipsykologin näkökulmasta’, Suomen Lääkärilehti 49/2008: 4387

* ’Psykosomaattinen näkökulma sairastumiseen’, Helsingin Sanomat 1.12.2008, D2

* ’Antiikin filosofit mielisairauksista’, Suomen Lääkärilehti 45/2008: 3955

* ’Pervertikon elokuvaopas’, SQS 01/07, 106-110, 2008

* ’Antipsykiatrisen liikkeen klassikko suomeksi’, Suomen Lääkärilehti 1-2/2008 vsk 63, 74

* ’Psykologia ei auta vaan alistaa – Professori Ian Parkerin mukaan nykypsykologia on erottamaton osa kapitalistista järjestelmää’, Helsingin Sanomat 25.11.2007, C2

* ’Ankkalampikritiikki’, niin & näin 2/2007, 5-6

* ’Kuuluisin slovenialainen on filosofi! – Slavoj Žižekin teksteissä on klassikon ainesta’, Helsingin Sanomat 6.5.2007, C2

* ’Berlin Alexanderplatz tulee taas’, Lääkärilehti 2007/11, Helsinki

* ’Parallaksia kerrakseen – Slavoj Žižekin pääteos?’, niin & näin 4/2006, Tampere

* ‘Voyeuristin toivelahja? – Sigmund Freudin Tapauskertomukset’, niin & näin 3/2006, Tampere, 137-139

* ’Maailman kuuluisimmat sairaskertomukset?’, Lääkärilehti 2006/36, Helsinki

* ’Tapauskertomukset aistittavan läpimurtona’, Nuori Voima 4/2006, Helsinki, 68-69

 

Mielipiteet

 

* ’Varat lasten ja nuorten palveluihin yhdestä pussista’, Helsingin Sanomat, 30.7.2014, B12

* ’Hoitotakuun pitäisi koskea myös lastensuojelua ja perheneuvontaa’, Helsingin Sanomat, 21.1.2011, C9

* ’Kosteusvaurioihin asiantuntemusta’, Helsingin Sanomat, 3.2.2008, C7

* ’Tutkimusrahoituksessa suosikkipolitiikkaa’, Helsingin Sanomat, 30.12.2006, C7

 

Muita julkaisuja

 

* Runo Unelmat ja naamiot -antologiassa, Lahden Runomaraton 2003

* Judoheitto - lahja, Suomalais-Japanilaisen Yhdistyksen Jäsenlehti 1998, Helsinki

* ‘Vapaus’, “Sateenkaaren tuolla puolen”: SDP:n periaateohjelman uudistaminen - Keskusteluaineisto XXXVII puoluekokoukselle 1996, SDP, 1996, palkittu essee

 

Käännökset

 

* Verhaeghe, Paul, ’Identiteetti etsimässä peiliä’, Janne Kurki (toim.), Media ja identiteetti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2010, käännös yhteistyössä Jussi Tiihosen kanssa

* Žižek, Slavoj, ‘Opetuksia tuhkasta – Maa, kalvas äiti (Erde, bleiche Mutter)’, Janne Kurki (toim.), Media ja identiteetti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2010, käännös yhteistyössä Jussi Tiihosen kanssa

* Žižek, Slavoj, ‘Avatar – Näyte poliittisesti korrektista ideologiasta’, Janne Kurki (toim.), Media ja identiteetti, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2010, käännös yhteistyössä Jussi Tiihosen kanssa

* Collins, Jeff, Heidegger ja natsit, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2010, Heidegger and the Nazis 2000, käännös yhteistyössä Rauno Huttusen ja Jussi Tiihosen kanssa

* Verhaeghe, Paul, Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2009

* Blanchot, Maurice, Ääretön keskustelu – Vol. 1, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2008, L’Entretien infini, 1969

* Verhaeghe, Paul, ’Rakkaus on…’, kirjassa Irja Kantanen ja Veikko Aalberg (toim.), Vieraiden ääniä – Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen 30-vuotisjuhlakirja, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys, Helsinki, 2007

* Rancière, Jacques, Aistittavan osa – Esteettinen ja poliittinen, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2006, Le partage du sensibleestétique et politique, 2000

* Verhaeghe, Paul, Rakkaus yksinäisyyden aikana, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2006

* Van Haute, Philippe & Geyskens, Tomas, Kielten sekaannus, Apeiron Kirjat, Vantaa, 2005, The Confusion of Tongues

* Žižek, Slavoj, Ideologian ylevä objekti, Apeiron Kirjat, 2005, The Sublime Object of Ideology, 1989, yhteistyössä Heikki Kujansivun kanssa

* Žižek, Slavoj, Tervetuloa reaalisen autiomaahan!, Apeiron Kirjat, Helsinki, 2004, Welcome to the Desert of the Real!, 2002

* Badiou, Alain, Etiikka – Essee pahan tiedostamisesta, Apeiron Kirjat, Helsinki, 2004, L’Éthiqueessai sur la conscience du mal, 1993

* Blanchot, Maurice, Kuolemantuomio, Apeiron Kirjat, Helsinki, 2004, L’arrêt de mort, 1948

* Blanchot, Maurice, Tunnustamaton yhteisö, Loki-Books, Helsinki, 2004, La communauté inavouble, 1983, yhteistyössä Panu Minkkisen kanssa

* Haute, Philippe Van, ’Antigone, psykoanalyysin sankaritar?’, Tiede & Edistys 3/03, Helsinki, 2003

 

Esitelmät

 

* The Age of Bartlebies: Lacanian Family Therapy and Refusing Adolescents, Nordic Family Therapy Congress, Turku, 14.8.2014

* Paneelikeskustelu, Marguerite Duras -juhlasymposium, Helsinki 14.3.2014

* Tapauskertomuksen esittely, lastenpsykiatrian koulutusseminaari (HUS), 5.3.2014

* Lacanin teoria merkitsemisestä, Ymmärtäminen lääketieteessä II, Helsinki, 2.2.2013

* Badiou-paneeli, Helsinki, 11.5.2012

* Lapset ja yhteiskunta: Lacanin Antigone ja hylätyt lapset, Tampere 13.4.2012

* Perheterapiateoriaa à la Alain Badiou, Perheterapiakongressi, Turku 15.3.2012

* Perheneuvola, Lahti, terveyskeskuslääkäri-info, 9.3.2012

* Reaalisen (ja) katsomisen halu, Kuvataideakatemia, 27.1.2012

* Lacanin diskurssiteoria, Kirjakauppa Kirja, Helsinki 13.12.2011

* Lacanilaiset subjektirakenteet ja psykodiagnostiikka, Lacan-iltapäivä, Tampere, 18.11.2011

* The Difference between the Ethics of the Otherness and the Ethics of the Real – From the University Discourse to the Aesthetics as First Philosophy, Otherness, Subjectivity and Representation, Turku, 22.10.2011

* Tapauskertomuksen esittely, lastenpsykiatrian koulutusseminaari (HUS), 3.11.2010

* Tapauskertomuksen esittely, lastenpsykiatrian koulutusseminaari (HUS), 1.9.2010

* Communism of Truth – Kant avec Aristotle, Idee des Kommunismus, Berliini 26.6.2010, http://blog-volksbuehne.de/janne-kurki

* Tapauskertomuksen esittely, lastenpsykiatrian koulutusseminaari (HUS), 21.4.2010

* Tapauskertomuksen esittely, lastenpsykiatrian koulutusseminaari (HUS), 24.3.2010

* Lacanin ISR ja a, lastenpsykiatrien aamukokous (HUS), 23.3.2010

* Identity and Media: The Sensible, the Thinkable and the Liveable, Media and Identity, 6.2.2010, Helsinki

* Media ja valta, juhlapuhe Suomen Sosiaalidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton (SSSL:n) 100-vuotisjuhlassa, 13.11.2007

* Kansanvalta?, Žižek ja parallaksi, Helsinki 14.4.2007

* Demokraattinen poikkeustila ja edustaminen, Rakenne, käytäntö, poikkeama, Semiotiikan VII Oscarin päivän seminaari, Helsinki, 2.11.2006

* Encountering the Other/Real, Encountering in Art and Philosophy, Helsinki, 10.11.2006

* Disease – Disturbance in the Demarcation between the Self and the Other, European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Helsinki, 24.8.2006

* Jacques Rancièren poliittinen estetiikka, Taiteiden tutkimuksen laitoksen tutkijaseminaari, Helsingin yliopisto, 10.3.2006

* Se, mikä viesteissäsi vastustaa tulkintaani – Jean Laplanchen traumateoria, Vastarinta/resistanssi-seminaari, Helsinki 2.12.2005

* Rancière, mimesis ja estetiikka, Rancière-seminaari, Helsinki, 23.11.2005

* There are no innocent concepts, International Association of Philosophy and Literature, Helsinki, 2.6.2005

* “Mihin Žižekiä tarvitaan?”, Sitoutumattoman vasemmiston lukupiiri, Helsinki, 14.4.2005

* Emmanuel Levinas vs. Alain Badiou ja lääkärin etiikka, Suomen lääketieteen filosofian yhdistyksen 10-vuotisjuhla, Helsinki, 25.9.2004

* The One and the Other – Badiou’s Criticism of Levinasian and Derridean Ethics, some Reflections, The Nordic Society of Phenomenologyn konferenssi, Tukholma, 23.25.4.2004

* Badiou, kutsuluento Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijoille, Teatterikorkeakoulu, Helsinki, 19.3.2004

* Kiero silmäys Olemiseen ja aikaan Nikomakhoksen etiikan suunnasta, Heidegger Suomessa, Helsinki, 17.1.2004

* Oikeudenmukaisuus humanistisissa tieteissä – Toisen ja Saman välissä, Kulttuurintutkimuksenpäivät, Helsinki, 12.13.12.2003

* Totuus muutoksen aiheuttajana – Alain Badioun totuuden etiikka, Semiotiikan päivät: Semiotiikka, Muoto ja Muutos, 29.11.2003, Helsinki

* Maurice Blanchot – kirjallisuuden ja filosofian, yön ja päivän rajoilla, Taiteilija Tutkija, Tutkija Taiteilijana, Suomen Estetiikan Seuran ja Teatterikorkeakoulun kollokvio Helsingissä 21.-22.11.2003

* Tropology, Judgement and Nous – The Position of Tropology from a Historical Perspective, Literature and Its Others, Turku, 10.5.2003

* Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä aineenopettajakoulutuksesta vuosituhannen vaihteessa, Aineenopettajan koulutuksen symposium, Helsinki, 1.2.2002

* Mitä se on – tämä filosofia?, Semiotiikan päivät ’Ideologiat ja identiteetit’, Helsinki, 31.11.2001

 

Mediaesiintymiset

 

* Joonas Turunen, Sosiaalinen media syventää identeettikriisiä, Kultakuume, Yle Radio 1, 23.10.2014

* Juha Riihimäki, ’Kun arjesta tuli selviytymistaistelua’, Iltalehti 13.10.2014, Tausta & tekijät, 2-3 (ADHD:stä asiantuntijahaastattelu)

* Tuukka Brunila, ’Janne Kurjen haastattelu’, Minervan Pöllö 2/2014

* Tuomas Karemo, Kultakuume, Yle Radio 1, 2.5.2013 (mediaväkivallasta)

* Pirjo Helasti, Kolmannen danin perheterapeutti, Mielenterveys 1/2013, 15

* Teemu Laaksonen ja Aleksis Salusjärvi, Viihdeväkivalta, Kulttuuriosasto, Yle Radio Suomi 5.3.2013

* Jukka Arvassalo, Tästä elämästä, Yle Puhe 10.12.2012 ja 11.12.2012

* Mikko Pelttari, ’Jääräpää’, Yliopisto 9/2012:26-31

* Totuusradion/Radio Moreenin Psykoanalyysiradio-sarja, tammi-huhtikuu 2012, www.totuusradio.fi:

                      http://www.totuusradio.fi/psykoanalyysiradio-osa-1/

                      http://www.totuusradio.fi/psykoanalyysiradio-osa-2-lacan-beckett-foucault/

                      http://www.totuusradio.fi/psykoanalyysiradio-3-partikulaari-vs-universaali/

                      http://www.totuusradio.fi/psykoanalyysiradio-4-lacanin-diskurssiteoria/

* Jyrki Alenius, ’Filosofian pitää olla vaikeaa – Filosofian tohtori ja lääketieteen lisensiaatti Janne Kurki pitää suomalaisen filosofian tilaa säälittävänä’, Helsingin Sanomat, 17.3.2010, C1

 

 

Etusivulle