Yhteisöttömien yhteisössä kohtaavat eurooppalaisen nykyajattelun kaksi traditiota: toisaalla on Jean-Luc Nancyn ja Maurice Blanchot’n vuoropuhelu yhteisöstä meidän aikanamme, toisaalla Slavoj Žižekin teoria yhteiskunnasta ja ideologiasta. Nancyn ja Blanchot’n keskustelun taustalla ovat Martin Heideggerin, Emmanuel Levinasin ja Jacques Derridan avaamat ajattelun puitteet, Žižek taas ammentaa enemmän sellaisista nimistä kuin Jacques Lacan ja Karl Marx. Siinä missä Nancy ja Blanchot puhuvat puutteesta, joka perustaa yhteisön, siinä Žižek puhuu puutteesta, jota yhteiskunta ja ideologia käsittelevät ja jonka ne naamioivat täyteydeksi ja paljoudeksi. Siinä missä Nancy näkee USA:n liittolaisineen julistamassa terrorisminvastaisessa sodassa Lännen, joka kahakoi omassa haavassaan, siinä Žižek katsoo kyseessä olevan kapitalismin sota omaa ylimääräänsä vastaan. Näiden kahden filosofisen tradition on kohdattava toisensa ilman, että ne sulatetaan mitäänsanomattomaksi synteesiksi tai kokonaisuudeksi. Niiden on kohdattava toisensa pysyen erillään, haastaen ja kyseenalaistaen toisensa, keskustellen ei liian kaukaa eikä liian läheltä toisiaan. Niinpä näiden kahden välinen raja on sekä säilytettävä että kumottava: ne on tuotava yhteen, mutta ei yhdeksi, kahtena yhteismitattomana tekstinä. Vain tällainen kohtaaminen aukaisee tilan jollekin kolmannelle, jollekin, mikä on aidosti vasta tulossa – jollekin, mikä pitää yllä keskustelua yhteisöstä ja yhteiskunnasta…

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

ISBN 952-5538-10-9

Apeiron Kirjat, Vantaa 2005

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2005

 

Etusivulle