Taide ja teos III jatkaa kirjoitusten Taideteos ja Taide/teos linjaa kysyen, mitä on taide, mikä on taideteos ja mikä on taiteen ja teoksen keskinäinen suhde. Sen keskeisimpiä käsit­teitä ovat nautinto, sublimaatio, totuus ja Asia sekä taiteen tulevaisuus ja taiteen onni. Metateoreettisesti sitä voisi luonnehtia askeleeksi Badiousta kohti Lacania.

 

Vain ei-kokonainen ihminen kokee taidetta. Täytyy siis olla jollakin tavalla risa tai murtunut tai peräti valuvikainen arvostaakseen taidetta. Täydelliselle taide on yhtä tyhjän kanssa.

 

Estetiikan dosentti Janne Kurki on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Taide/teos ja Intellektuellin muotokuva. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esittelyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä, La­planchesta ja Blanchot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blanchot’n, Van Hauten ja Verhaeghen kirjoituksia.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacani­laiseen tutkimus­kenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

 

ISBN-13: 978-952-5538-18-2

Apeiron Kirjat, Vantaa 2008

www.apeironkirjat.com

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2008

 

 

Etusivulle