Mitä on ajattelu ja miten se on mahdollista? Miten univer­saalin ajattelu voi muodostua partikulaarisissa tilanteissa? Mikä tekee ajattelijasta ajattelijan? Mikä ajaa ajattelijaa ajattelemaan? Intellektuellin muoto­kuva lähestyy näitä perus­kysymyksiä Platonin, Friedrich Nietzschen, Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin sekä Edward Saidin kirjoitusten kautta. Kaikkia näitä ajattelijoita yhdisti normatiivinen huoli ajattelusta – huoli, joka on tänään vähintään yhtä ajan­koh­tainen kuin Platonin ja Nietzschen aikoihin.

 

Estetiikan dosentti Janne Kurki (FT, LL) on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia ja Taide/teos. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esittelyjä muun muassa Jacques Lacanista, Alain Badiousta, Slavoj Žižekistä, Jacques Rancièresta, Jean La­planchesta ja Maurice Blanchot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blanchot’n, Philippe Van Hauten ja Paul Verhaeghen kirjoituksia. Nykyään hän työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksella.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacani­laiseen tutkimus­kenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

  

ISBN-13: 978-952-5538-17-5

Apeiron Kirjat, Vantaa 2008

www.apeironkirjat.com

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2008

 

 

Etusivulle