Ideologian ylevä objekti on Slavoj ˇi˛ekin jo klassikoksi muodostunut, alun perin vuonna 1989 julkaistu läpimurtoteos. Siinä hän esittelee ensimmäistä kertaa kansainväliselle lukijakunnalle lacanilais-hegeliläis-marxilaisen ideologiakritiikkinsä ja kulttuuriteoriansa perussuuntaviivat. Mukana ovat jo kaikki ˇi˛ekin ajattelun peruspiirteet: nopeat siirtymät niin taiteesta kansainväliseen politiikkaan ja kliiniseen psykoanalyysiin kuin abstrakteimmasta teoriasta banaaleihin vitseihin ja Hollywood-elokuviin. Kuten tämä kirja osoittaa, mikään inhimillinen tai epäinhimillinen ei ole vierasta ˇi˛ekille: politiikka, taide ja populaarikulttuuri, hyvät ja huonot vitsit, Kant ja Hegel, mannermainen ja analyyttinen filosofia – kaikki käy. Samalla esimerkkien runsaus sidotaan lacanilais-hegeliläis-marxilaisen teorian avulla kokonaisesitykseksi, joka jatkuu yhä tänä päivänä keskeytyksettömänä kirjoitusten virtana.

 

Kaikessa ajankohtaisuudessaan kirjan sivuilta voi kuulla myös historian siipien havinaa: tätä kirjoittaessaan ˇi˛ek oli vielä Jugoslavian kansalainen, ja siten ikään kuin aitiopaikalla todistamassa Itä-Euroopan sosialismin nopeaa luhistumista.

 

Tämän 2. painoksen suomennos on uudistettu kauttaaltaan, ja siihen on lisätty ˇi˛ekin uusi esipuhe ’Ajattelun ummetus?’.

 

ISBN: 978-952-5538-24-3

 

Etusivulle