Maurice Blanchot (1907-2003) oli yksi 20. vuosisadan merkittä­vimmistä kirjailijoista ja ajattelijoista.

 

Kuolemantuomio on Blanchot’n varhaiskauden proosaa, jossa hän jo käsittelee koko tuotantonsa läpäiseviä teemoja kuten ihmisen suhdetta kuolemaan ja toisiin ihmisiin.

 

Kuolemani hetki julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1994. Sen tarkkaa kirjoittamisajankohtaa ei tunneta. Kuolemani hetkeä on kommentoinut mm. Jacques Derrida kirjassaan Demeure.

 

 

Heikki Kujansivu (FL) on tamperelainen kirjallisuudentutkija. Hän on aiemmin kääntänyt Paul Ricœurin teoksen Tulkinnan teoria.


Janne Kurki (FT) toimii tuntiopettajana Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksella. Hän on aiemmin kääntänyt yhteistyössä Panu Minkkisen kanssa Blanchot’n Tunnustamattoman yhteisön.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

Sisällys: Kuolemantuomio ja Kuolemani hetki - Sisältö

 

ISBN 952-5538-03-6

Apeiron Kirjat, Helsinki 2004

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2004

 

Etusivulle