Alain Badiou (1937-) toimii professorina École Normale Supérieuren filosofian laitoksella. Badioun kriittinen lähestymistapa poikkeaa paljon muista tunnetuista ranskalaisista ajattelijoista ja hän avaa uuden, totuuden käsitteelle rakentuvan näkökulman perinteisiin etiikan, ontologian, estetiikan, politiikan, tieteenfilosofian ja rakkauden kysymyksiin.

 

Etiikassa Badiou ottaa välimatkaa niin kulttuurirelativismiin, eettiseen paatokseen, saivarteluun ja haahuiluun kuin myös Heideggeriin, Lévinasiin ja Derridaan. Sen sijaan hän ammentaa voimakkaasti mm. Lacanilta, Foucault’lta ja Althusserilta. Hän lähti kirjoittamaan Etiikkaa oppikirjaksi lukion ja yliopisto-opintojen alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ja hahmotteleekin näkemyksiään mahdollisimman havainnollisesti käyttäen paljon ajankohtaisia ja yleiseurooppalaisia esimerkkejä. Teoksesta muodostui poleeminen esitys Badioun näkemyksistä nyky-yhteiskunnan ja nykykulttuuriteorioiden tilasta. Se oli myyntimenestys Ranskassa ja sen ottivat innokkaasti vastaan paitsi opiskelijat, myös suurempi yleisö. Etiikka on ensimmäinen suomeksi käännetty kirja Badioulta.


”Alain Badiou saa aikaan paluun täysimittaiseen filosofiaan iskien ukkosen lailla postmodernin sofismin rämeisiin ja latteuksiin.”

                                                                      - Slavoj Žižek

 

”Epäilemättä Alain Badiou on tärkein, voimakkain ja hämmentävin filosofinen ääni, joka Manner-Euroopasta on viime vuosina ilmaantunut.”                                                         - Simon Critchley

 

Janne Kurki (FT) toimii tuntiopettajana Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksella.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

 

ISBN 952-5538-01-X

Apeiron Kirjat, Helsinki 2004

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2004

 

 

Etusivulle