Janne Kurki: Lacanin diskurssiteoria:  Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie?

ISBN: 978-952-5538-20-5

 

Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie? esittelee ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin vuosina 1969–1970 pitämässään seminaarissa L’envers de la psychanalyse, Psykoanalyysin kääntöpuoli, artikuloimaa diskurssiteoriaa.

 

Kirja rakentuu käytännössä neljästä osasta: 1) Lacanin seminaarista otettujen keskeisten lainausten muodostamasta pitkästä epigrammista, 2) johdannosta ja siihen liittyvästä Lacanin diskurssiteorian viittä peruskäsitettä avaavasta lyhyestä aapisesta, 3) Lacanin seminaarin L’envers de la psychanalyse lähiluennasta sekä näihin liittyvästä 4) Martin Heideggerin vuonna 1955 pitämän luennon Was ist das – die Philosophie? lähiluennasta.

 

Näiden osien kautta lähestytään useita keskeisiä, yhä tänään polttavia kysymyksiä: Mitä on psykoanalyysi? Mitä on filosofia? Entä yliopisto? Minkälaisia diskurssimuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat tosistaan? Mikä on psykoanalyysin ja yliopiston suhde? Entä filosofian ja yliopiston, tai filosofian ja psykoanalyysin? Kenellä on valtaa ja miten? Kenen pussiin pelaamme, kun osallistumme arkeamme strukturoiviin diskursseihin? Mitä on totuus ja missä ja miten se tapahtuu? Mitä tekemistä totuudella on psykoanalyysin, filosofian tai yliopistojen kanssa? Entä kuka on herra, ja missä ja miten hän lymyää? Kenen käskyjä seuraamme, kenen joukoissa seisomme?

 

Kysymyksiä on siis paljon, vastauksia paljon vähemmän, mutta joka tapauksessa Lacanin antamat vähätkin vastaukset hätkähdyttävät, provosoivat ja haastavat ajattelemaan. Mistään kevyesti purtavasta kakunpalasta tässä ei ole kyse.

 

Janne Kurki (dosentti, FT, LL) työskentelee lastenpsykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin julkaissut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhteisöttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Intellektuellin muotokuva, Hylättyjen salonki ja Lapsi - Toinen. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja esittelyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä ja Blanchot’sta sekä kääntänyt mm. Badioun, Žižekin, Rancièren ja Blanchot’n kirjoituksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

 

40 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 8 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

 

 

*

 

Janne Kurki: Lapsi – Toinen

ISBN: 978-952-5538-25-0

 

”Yhteiskunnan ja aikuisen mitta onkin siinä, mitä tapahtuu lapsille. Aikuisten keskinäiset suhteet mittaavat aikuisia aikuisuuden mittapuilla, mutta lapsi mittaa aikuista ta­valla, joka on mittaamaton – ja siten yhtä aikaa univer­saali ja ajaton. Tässä suhteessa lapsi on aikuiselle aikui­sen ääretöntä mittaamista. Lapsessa äärettömyys (apei­ron) kosket­taa aikuista. Lapsen aikuiselle asettama vas­tuu on ääretön. Vaikka sitä kuinka jaettaisiin, se pysyy aina yhtä äärettömänä. Silti olisi yleensä kaikkien etu, jos tuota vastuuta voitaisiin jakaa ja ottaa vastaan: siitä ja sitä riittää kyllä kaikille halukkaille. En ole vielä tavannut yhtään lasta, jolla olisi liikaa vastuunsa tuntevia aikuisia elämässään, mutta lukemattomia, joilla on lähellään liian vähän aikuisuutensa kantavia aikuisia. Lapsettomuus voi olla aikuiselle raskas taakka, mutta se ei ole verratta­vissa­kaan lapsen kokemaan aikuisettomuuden taakkaan.”

 

Dosentti Janne Kurki (FT, LL) työskentelee lasten­psykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Taide/teos, Intellektuellin muotokuva ja Hylättyjen salonki. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esit­te­lyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä, La­planchesta ja Blan­chot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blan­chot’n, Van Hauten ja Verhaeghen kirjoi­tuksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

 

10 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 4 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

 

*

 

 

Slavoj Žižek: Ideologian ylevä objekti, uudistettu 2. painos

ISBN: 978-952-5538-24-3

 

Ideologian ylevä objekti on Slavoj Žižekin jo klassikoksi muodostunut, alun perin vuonna 1989 julkaistu läpimurtoteos. Siinä hän esittelee ensimmäistä kertaa kansainväliselle lukijakunnalle lacanilais-hegeliläis-marxilaisen ideologiakritiikkinsä ja kulttuuriteoriansa perussuuntaviivat. Mukana ovat jo kaikki Žižekin ajattelun peruspiirteet: nopeat siirtymät niin taiteesta kansainväliseen politiikkaan ja kliiniseen psykoanalyysiin kuin abstrakteimmasta teoriasta banaaleihin vitseihin ja Hollywood-elokuviin. Kuten tämä kirja osoittaa, mikään inhimillinen tai epäinhimillinen ei ole vierasta Žižekille: politiikka, taide ja populaarikulttuuri, hyvät ja huonot vitsit, Kant ja Hegel, mannermainen ja analyyttinen filosofia – kaikki käy. Samalla esimerkkien runsaus sidotaan lacanilais-hegeliläis-marxilaisen teorian avulla kokonaisesitykseksi, joka jatkuu yhä tänä päivänä keskeytyksettömänä kirjoitusten virtana.

 

Kaikessa ajankohtaisuudessaan kirjan sivuilta voi kuulla myös historian siipien havinaa: tätä kirjoittaessaan Žižek oli vielä Jugoslavian kansalainen, ja siten ikään kuin aitiopaikalla todistamassa Itä-Euroopan sosialismin nopeaa luhistumista.

 

Tämän 2. painoksen suomennos on uudistettu kauttaaltaan, ja siihen on lisätty Žižekin uusi esipuhe ’Ajattelun ummetus?’.

 

30 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 4 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

 

*

 

Verhaeghe & Žižek & Vadén & Kurki: Media ja identiteetti

ISBN: 978-952-5538-23-6

 

Media ja identiteetti perustuu samannimiseen seminaariin, joka järjestettiin Helsingin yliopiston tiloissa helmikuussa 2010. Tähän kirjaan on koottu Paul Verhaeghen, Tere Vadénin ja Janne Kurjen puheet kyseisestä seminaarista, ja niihin on liitetty kaksi Slavoj Žižekin aihetta sivuavaa tuoretta artikkelia.

   Paul Verhaeghelta on aiemmin julkaistu suomeksi teokset Rakkaus yksinäisyyden aikana ja Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä. Slavoj Žižekin tuotannosta on tätä ennen suomennettu teokset Ideologian ylevä objekti ja Tervetuloa reaalisen autiomaahan! sekä kokoomateokset Politiikkaa, idiootti! ja Pehmeä vallankumous. Tere Vadénin julkaisuihin kuuluvat mm. Ajo ja jälki, Karhun nimi ja Kaksijalkainen ympäristövallankumous. Janne Kurjelta on julkaistu mm. teokset Lacan ja kirjallisuus ja Intellektuellin muotokuva sekä neliosainen Taide ja teos -sarja.

 

Aletheuein-sarja kokoaa yhteen mannermaisen ajattelun tärkeimpiä suuntauksia ja nimiä ajankohtaisten kysymysten tiimoilta.

 

20 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 4 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

 

*

 

Jeff Collins: Heidegger ja natsit

ISBN: 978-952-5538-22-9

 

Kaikki tärkeä nykyfilosofia ottaa tavalla tai toisella kantaa Martin Heideggerin ajatteluun. Heideggeria ei voi siis ohittaa ilman, että hänen ajatuksensa palaisivat jostain toisesta suunnasta. Hänen nimeensä liittyy kuitenkin varjo, joka on kohdattava yhtä aikaa hänen nimensä kanssa: kansallissosialismi, natsismi, Hitler – kaikki nimiä sillä ohittamattomalle kauhulle ja tuholle, jonka ääressä Heidegger eli ja ajatteli.

   Jeff Collinsin Heidegger ja natsit kartoittaa tätä tärkeää kysymyskenttää helposti lähestyttävällä ja kaunistelemattomalla tavalla ottaen kuitenkin huomioon myös Heideggerin työn puolustajien ja jatkajien näkemyksiä. Näin Heideggerin ja natsismin yhteyttä työstetään tavalla, joka avaa ovia moneen suuntaan lukijan jatkettavaksi. Kuten Collins toteaa, Heideggerin ja natsien väliseen suhteeseen tiivistyy laajempi kysymys filosofian ja politiikan välisestä suhteesta. Työstämällä läpi Heideggerin suhdetta oman aikansa reaalipolitiikkaan lähestytään väistämättä kysymystä nykyfilosofian ja nykyreaalipolitiikan välisestä suhteesta: Onko filosofi, josta tulee valtaapitävien sylikoira, enää filosofi? Voiko filosofi filosofina palvella maansa hallitusta millään tavalla? Onko filosofian joko sopeuduttava valtavirtaan tai marginalisoiduttava? Voiko filosofia ohjata politiikkaa ja jopa antaa politiikalle tältä puuttuvat totuudet? Voiko filosofisen teorian ja poliittisen käytännön välillä ylipäätänsä olla molemminpuolista vuorovaikutusta, vai tekeekö filosofi itsestään aina narrin astuessaan poliitikkojen käsinukeksi?

 

*

 

Paul Verhaeghe: Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä

ISBN: 978-952-5538-19-9

 

Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä on professori Paul Verhaeghen ajattelun mammuttimainen yhteenveto. Tässä Goethe-palkitussa teoksessa Verhaeghe avaa jäljittelemättömällä tyylillään ja laajalla oppineisuudellaan psykiatrisen ja psykologisen diagnostiikan perustavimpia kysymyksiä: Mitä ovat psykopatologiat, ja miten ne muodostuvat ja eroavat toisistaan? Mitä on ”normaalius” ja onko sellaista ylipäänsä olemassa? Miten ja minkälaisessa suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään kulttuuriin ihmisen identiteetti ja subjekti muodostuvat? Ja miksi ylipäätänsä tarvitaan diagnooseja, mitä apua niistä on tai pitäisi olla? Samalla lukijan eteen avautuvat Sigmund Freudin ja Jacques Lacanin ajattelun keskeisimmät lähtökohdat selkeydellä, jolle on vaikea löytää vertaista.

   Paul Verhaeghe toimii psykoanalyysin professorina ja psykoanalyysin laitoksen johtajana Gentin yliopistossa. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi Rakkaus yksinäisyyden aikana.

  

”Merkittävän tutkijan merkittävä saavutus, joka avaa keskustelun lacanilaisen psykoanalyyttisen oppineisuuden intellektuaalisen kipinän ja psykodynaamisen kliinisen tieteen tavanomaisemman angloamerikkalaisen perinteen välillä. Tämä kirja on laadukkaimman lacanilaisen ajattelun huomattava yleiskatsaus…”

                      - Peter Fonagy

 

*

 

Janne Kurki: Hylättyjen salonki – Taide ja teos IV

ISBN: 978-952-5538-21-2

 

Kaksi nimeä majakkoina käydessämme läpi näkyvän: Monet, Cézanne. Heidän opastuksellaan lähestytään niitä kysymyksiä, jotka jäivät vielä hämärään esseessä Taide ja teos III, ennen kaikkea kysymystä nautinnon ja totuuden välisestä suhteesta. Ehkä se, mihin ei filosofisen käsitteistön kautta löytynyt jäsennystä, on lähestyttävissä taiteilijoiden töiden ja todistusten kautta. Tämä Taide ja teos -sarjan neljäs osa eroaakin sarjan aikaisemmista osista lähtien liikkeelle tietyistä kokemusta muokanneista singulaarisista taideprojekteista, joista ensimmäinen saa gravitaationsa valosta, toinen katseesta.

 

*

 

Maurice Blanchot: Ääretön keskustelu, Vol. 1

ISBN-13: 978-952-5538-05-2

 

Maurice Blanchot (1907-2003) oli yksi 20. vuosisadan merkittävimmistä ajattelijoista. Hän oli muun muassa Emmanuel Levinasin ja Jacques Derridan keskeinen keskustelukumppani.

 

Äärettömässä keskustelussa Blanchot käsittelee omaan jäljittelemättömään tyyliinsä kysymyksiä ajattelusta, filosofiasta, kirjallisuudesta, tiedosta, uskosta, eettisyydestä, traagisuudesta ja kuolemasta. Näiden keskustelujen lomassa nousee esiin sellaisia keskustelukumppaneita kuin Levinas, Nietzsche, Bataille, Pascal, Herakleitos, Hegel, Weil, Mallarmé ja Hölderlin. Samalla piirtyvät esiin 1900-luvun ranskalaisen ajattelun keskeisimmät kysymykset paitsi kirjoituksen aiheina, myös itse kirjoituksessa kirjoituksena:

 

          Kirjoittamisesta tulee täten hirveä vastuu. Näkymättömästi kirjoitus kutsutaan tekemään tekemättömäksi diskurssi, johon – kuinka tahansa onnettomia uskommekaan olevamme, me, joiden ulottuvilla se on – olemme asettuneet vielä kovin mukavasti. Tästä näkökulmasta kirjoittaminen on suurinta väkivaltaa, sillä se ylittää Lain, jokaisen lain, myös omansa.

 

Kirjan suomentaja Janne Kurki (FT, LL) on estetiikan dosentti ja työskentelee tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on kääntänyt aiemmin Blanchot’lta tekstit Kuolemantuomio ja Tunnustamaton yhteisö (yhteistyössä Panu Minkkisen kanssa).

  

Etusivulle