Apeiron Terapia

 

Lastenpsykiatrian, perheterapian

ja yleislääketieteen palveluja sekä työnohjausta.

 

 

Esimerkkejä tyypillisistä avohoidon keinoin hoidettavista lastenpsykiatrisista ongelmista:

- lasten nukkumisongelmat

- hyperkineettiset oireet, esimerkiksi ADHD

- käytösoireet, esimerkiksi uhmakkuus ja raivokohtaukset

- vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ongelmat

- vaikeiden lastenpsykiatristen tilojen (esimerkiksi anoreksia tai lapsen itsetuhoisuus) jälkihoito akuutin tilanteen tasaannuttua

 

Esimerkkejä tyypillisistä erikoissairaanhoitoa ja usein sairaalahoitoa vaativista lastenpsykiatrisista ongelmista:

- lapsen itsetuhoisuus

- lapsen psykoottisuus

- lapsen vaikeat, akuutit syömishäiriöt, esimerkiksi anoreksia

 

Esimerkkejä tyypillisistä perheterapian kautta lähestyttävistä ongelmista:

- perheen sisäiset blokit ja niihin vaikuttaminen

- vanhempien parisuhteen ongelmat

- vanhempien ristiriidat vanhemmuudessa

- perheen hajoamisen uhka tai perheen hajoamisen jälkiseuraukset

- lasten keskinäinen voimakas mustasukkaisuus

- uusperheiden erityishaasteet

- sijoitettujen lasten sijoitukseen liittyvät jännitteet

 

 

Sekä lastenpsykiatrisessa hoidossa että perheterapiassa

vanhempien osallistuminen lapsen hoitoon on välttämätöntä.

 

Etusivulle